Přehrada Les Království u Dvora Králové n. Labem

 

Přehrada Les Království je od Hradce Králové vzdálena 35 km, což je asi 42 minut cesty autem směrem na Hořiněves, Velký Vřešťov, Bílá Třemešná. Pro lepší orientaci využijte

GPS: 50°27’33.084″N, 15°46’3.178″E

Po přehradě u Lesa Království se můžete projít, ale i z jedné strany na druhou projet autem.

Účelem vodního díla je

snížení velkých vod na Labi a částečná ochrana území pod přehradou před účinky povodní
využití odtoků z nádrže k výrobě elektrické energie v průběžné vodní elektrárně
zajištění minimálního zůstatkového průtoku v Labi pod nádrží
další využití ve smyslu obecného užívání vody mimo ochranné pásmo vodního díla (rekreace, sportovní rybolov apod.)

Jedná se o gravitační, obloukovou zděnou přehradní hráz z královédvorského pískovce, která je umístěna na Labi v úzkém kaňonovitém údolí Tišnov nade Dvorem Králové nad Labem. Výška koruny hráze nad základovou spárou je 41,0 m, šířka v koruně činí 7,2 m a šířka úrovni základů 37,0 m. Celková délka koruny hráze je 218 m. Pro převádění průtoků pod hráz slouží pět spodních výpustí. Nehrazený korunový přeliv ve středu hráze má pět polí. Dva šachtové přelivy jsou umístěny symetricky k ose hráze. Levý s vnitřním průměrem 4,2 m je umístěn asi 80 m nad hrází, pravý s vnitřním průměrem 5,1 m asi 150 m nad hrází. Odpady od jednotlivých šachtových přelivů jsou navázány na levý a pravý obtokový tunel, který ústí do koryta pod hrází. Přehradní nádrž má celkový objem 7260,5 tis. m3.

Zdroj: www.pla.cz