Rakousko

Rakousko – rady na cestu
Rakousko – důležité informace:

Cestovní doklady:
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

Celní předpisy:
Pro dovoz a vývoz valut nejsou stanovena žádná omezení. Občanům EU se doporučuje být finančně vybaven v závislosti na délce a charakteru pobytu. Výše finančních prostředků není pevně stanovena.

Doporučuje se dodržovat rakouské zákony. Za jejich porušení jsou stanovené finanční postihy, případně jiné sankce. Týká se to především porušení dopravních předpisů. Nemá-li cestující dostatek finančních prostředků na úhradu vyměřené pokuty na místě, může mu být zadržen jakýkoliv cenný předmět (např. vymontováno autorádio ap.). Při neuhrazení uložené pokuty nelze vyloučit její vymáhání právní cestou i v ČR.

Pro případ nutného standardního ošetření občana ČR v době jeho přechodného pobytu v Rakousku je k bezplatnému ošetření nezbytné předložit „Evropský průkaz zdravotního pojištění“ (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami s označením CZ) a platný doklad totožnosti.
V místě ošetření musí pacient vyplnit „Prohlášení pacienta pojištěného v členském státu EU, EWR nebo ve Švýcarsku při použití odborných služeb během přechodného pobytu v Rakousku“ (tzv. Patientenerklärung).
Veškeré podklady o ošetření postupuje rakouské zdravotnické zařízení zdravotní pojišťovně ve Vídni tj. „Wiener Gebietskrankenkasse“ (WGKK), která následně uplatňuje nároky na finanční vyrovnání u příslušných zdravotních pojišťoven v ČR.
Důležitá telefonní čísla:
centrální tísňové volání – 112
záchranná služba – 141 nebo 144
policie – 133
požárníci – 122
poruchy vozidel (OAMTC a ARBÖ) – 120 nebo 123.

Rakousko je dražší zemí ve srovnání s Německem, je však levnější než Švýcarsko.
Houska stojí cca 0,25 – 0,4 €, chléb 1,6 – 2 €. V ceně polopenze nejsou nápoje, jeden běžný nápoj stojí cca 2 – 2,5 €.

S většími výlohami je třeba počítat za lanovky a vstupy. Často mívají slevu senioři (muži nad 65 let, ženy nad 60 let), nezapomeňte se tedy o ní přihlásit. Na všechny zájezdy do horských oblastí nezapomeňte s sebou horské boty (pevné botasky, pro zdatnější pohorky).

Obchody: ve všední dny obvykle 8 – 18 hod., v sobotu 8 – 12 nebo 13 hod.

Obchodní domy a obchody s potravinami: ve všední dny 7/8.30 – 12.30 (14.30) – 18.30, v sobotu 7/8.30 – 12.30

Banky: pondělí, úterý, středa, pátek 8.00-12.30, 13.30-15.00 hod., čtvrtek 8.00-12.30, 13.30-17.30 hod.

Pošty: pondělí-pátek 8.00-12.00 hod. a 14.00-18.00, v sobotu 8.00-10.00 hod.

Muzea a galerie: obvykle 9.00-17.00 hod.

Elektrické napětí: 230 V (jako v ČR). Zástrčky jsou tvořeny dvojicí kulatých kolíků o průměru 4 mm nebo 4,8 mm s roztečí 19 mm. Nemají zemnění, ochrana je zajištěna dvojitou izolací. Zásuvky mají tvar odpovídající zástrčkám. Někdy se může vyskytnou zástrčka s dvojicí kulatých kolíků s průměrem 4,8 mm a roztečí 19 mm. Zásuvka má pak dva otvory pro kolíky, kovové uzemňovací písky na horní a spodní straně a vodí zářezy po stranách. Zástrčka i zásuvka jsou symetrické. Tento typ zásuvky funguje bez problémů se zástrčkami nejběžnějšími v Evropě (popis viz výše). Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

Zastoupení ČR v Rakousku

Velvyslanectví České republiky v Rakousku
Botschaft der Tschechischen Republik
Penzingerstrasse 11-13, Wien 1140
Telefon 00431/89958-0, 89958-999, sekretariát-89958170, KO-89958148
Fax 00431/8941200, KO-89958159
vienna@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/vienna
Vedoucí úřadu RNDr. Jan KOUKAL, CSc.
Funkce velvyslanec
Působnost úřadu diplomatická a konzulární pro Rakouskou republiku
Časový posun 0 hod.
Provozní hodiny úřadu pondělí – pátek 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
úřední hodiny pro veřejnost: pondělí – pátek 08.30 – 10.30

ZDROJ