Německo

Německo – rady na cestu
Německo: cestovní doklady:

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).

Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.
Německo: celní předpisy:

Fyzická osoba může bezcelně dovézt do SRN z ČR následující zboží za podmínek, že toto zboží nepochází z tzv. zvláštních celních a daňových zón (tj. území, která sice náleží k jednotlivým členským státům EU – např. Gibraltar, Ceuta apod.), slouží k osobní potřebě, nikoli pro účely obchodu či řemesla, a nepodléhá zákazu dovozu do SRN.
Bezcelně lze dovézt:
– 10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 %
– 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.)
– 90 litrů vína, z toho u šumivých vín 60 litrů
– 110 litrů piva
– 800 ks cigaret
– 400 ks cigarillos a doutníků o váze menší než 3 gr/kus
– 200 ks ostatních doutníků
– 1 kg tabáku.
Dovoz peněžní hotovosti nad 10.000 EUR podléhá oznamovací povinnosti při kontrole.
Německo: důležité informace:

Důležitá telefonní čísla (na území SRN):
Policie 110
Hasiči, první pomoc 112
Lékařská pohotovost pro děti i dospělé 310031
Zubní pohotovost 89004333
Lékarénská pohotovost 0800 228 2280

Ceny potravin v Německu jsou ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi nižší. Nejsou sice tak nízké jako v Řecku a Španělsku, ve srovnání s Českou republikou jsou zhruba dvojnásobné. Některé ceny potravin však jsou v levnějších samoobsluhách srovnatelné s cenami u nás. Nakupovat se vyplatí v nákupních střediscích a supermarketech na okrajích měst, kde jsou ceny často nižší než v ČR. Ceny v restauracích se stejně jako u ubytování liší podle cenové skupiny a polohy podniku. Pro naše motoristy je nejdostupnější stravování v menších levných restauracích (např. Mc´Donalds), bistrech, pizzeriích a u stánků, kde pořídíte oběd s nápojem do 3 €.

Rozšířené je placení platebními kartami. Kreditní karty Visa, Mastercard, American Express atd. a cestovní šeky přijímají obchody, hotely a restaurace a většina čerpacích stanic.

Banky: od pondělí do pátku: 8:30 – 12:30 a 13:30 – 15:30 (ve čtvrtek do 17:30)

Směnárny: na letištích, železničních stanicích a hraničních přechodech bývají směnárny většinou otevřeny od 6.00 do 22.00 hod.

Pošty: od pondělí do pátku: 8:00 – 18:00, v sobotu: 8:00 – 12:00

Obchody: od pondělí do pátku: 8:00/9:00 – 18:00/20:00, sobota: 8:00/9:00 – 12:00/16:00

Elektrické napětí: 230 V (jako v ČR). zástrčka s dvojicí kulatých kolíků s průměrem 4,8 mm a roztečí 19 mm. Zásuvka má pak dva otvory pro kolíky, kovové uzemňovací písky na horní a spodní straně a vodí zářezy po stranách. Zástrčka i zásuvka jsou symetrické. Tento typ zásuvky funguje bez problémů se zástrčkami nejběžnějšími v Evropě (popis viz níže). Někdy se mohou vyskytnout také zástrčky tvořené dvojicí kulatých kolíků o průměru 4 mm nebo 4,8 mm s roztečí 19 mm. Nemají zemnění, ochrana je zajištěna dvojitou izolací. Zásuvky mají tvar odpovídající zástrčkám. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

Zastoupení ČR v Německu:

Velvyslanectví České republiky v Německu Botschaft der Tschechischen Republik
Wilhelmstrasse 44, Berlin
10117 Telefon 004930/226380, sekretariát-22638140, 22638150, KO-22638121-124, 131, 189, 192, 197
Fax sekretariát-sekretariát-004930/2294033, 22638169,KO-22638161
berlin@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/berlin
Vedoucí úřadu JUDr. Rudolf JINDRÁK
Funkce velvyslanec
Působnost úřadu diplomatická pro Spolkovou republiku Německo, konzulární pro spolkové země Braniborsko, Mecklenburg-Vorpommern, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Berlín, Hamburk, Brémy, Hesensko, a Severní Porýní-Vestfálsko
Časový posun 0 hod.
Provozní hodiny úřadu pondělí – pátek 07.45 – 16.15
úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí – pátek 08.30 – 11.00

ZDROJ