Jiráskovy sady

 Další zajímavostí Hradce Králové jsou Jiráskovy sady, které jsou vybudovány na trojúhelníkovém území tvořeném soutokem řek Orlice a Labe. Jiráskovy sady se nacházejí v centru města Hradce Králové a jsou skvělým místem na procházky za každého ročního období.

V Jiráskových sadech najdeme dřevěný řeckokatolický kostel sv. Mikláše z počátku 16.století (1502 až 1510). Pro veřejnost byl kostel zpřístupněn roku 1935.

Původně byl kostel postaven v obci Habura na Slovensku, po té byl převezen v letech 1744 – 1745 do Malé Polany. Roku 1915 byl poničen První světovou válkou. Kolem roku 1918 byl opraven. Dále v roce 1934 byl nabídnut k odkoupení do Hradce Králové – tehdejší cena 12.000 korun československých. Následovala rekonstrukce a roku 1935 byl slavnostně otevřen pro veřejnost na počest památky padlých československých legionářů. Dnes slouží Pravoslavné církvi.

Další zajímavostí v Jiráskových sadech je dodnes zachovaná růžová zahrada a alpinum. V sadech najdeme památník k poctě Jiráskova Bratrstva v podobě pamětní desky s podobiznou Aloise Jiráska.
Když půjdeme dál, narazíme na Poternu, což je dochovalý objekt vojenského opevnění z roku 1790. Jedná o tunelový průchod s délkou 7,5 metrů.

Dalším dochovalým pevnostním objektem jsou střílnová kasemate, tj. část hradby která je tvořena cihelným masivem s tloušťkou zdi 2 metry. Na povrchu hradby se nachází 1 metr zeminy.

Provozní doba parku:

duben – září –  06.00 – 21.00 hodin
říjen – březen  – 06.00 – 16.00 hodin

Vstupné: zdarma

Upozornění: zákaz vstupu psů