Adalbertinum Hradec Králové

 

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.

je společností založenou městem Hradec Králové, která se zabývá poskytováním kulturních služeb, vzdělávacími aktivitami, podporou občanských iniciativ v oblasti kultury a umění, podporou rozvoje turistického ruchu ve městě, poskytováním informací o Evropské unii a agenturní činností.

Svoji činnost vyvíjí v budově Adalbertina, která byla postavena v letech 1895-97 v pseudobarokním a secesním slohu, dále v objektu bývalé kaple sv. Jana Nepomuckého, kde se v současné době nachází Městská hudební síň s varhanami z Krnova, v objektu Média, který je satelitním střediskem v oblasti sídlištní zástavby na Moravském Předměstí, v areálu Letního kina a Centra Mladých v Malšovicích. Hradecká kulturní a vzdělávací společnost provozuje i dominantu Hradce Králové, renesanční Bílou věž  z let 1574-80, s druhým největším zvonem v Čechách „Augustinem“, Informační centrum a Regionální evropské informační středisko na Gočárově třídě a Velkém náměstí a Centrum lidových
tradic na Šrámkově statku v městské části Piletice.

KULTURNÍ PROGRAM

KURZY       PRONÁJEM

KONTAKT

Zdroj: http://www.adalbertinum.cz/